Field with wind turbine look from above.
Jsme připraveni na budoucnost

Udržitelnost

Naše procesy vývoje výrobků ve všech podnicích se nově upravují, aby se posílilo zaměření na včasnou identifikaci příležitostí pro udržitelnost výrobků, které lze využít během fáze návrhu.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

VYLEPŠENÍ ZÁVODU A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Abychom omezili plýtvání, byly dvě galvanické linky v našem výrobním závodě v Chiro na Tchaj-wanu nahrazeny jednou vysoce účinnou linkou. Tato změna vedla k 78% meziročnímu snížení chromového odpadu a každoročnímu snížení objemu vypouštěné chladicí vody o téměř 500 tisíc hektolitrů. To je dost vody na naplnění 20 olympijských bazénů.

Vidíme, že by naše podniky mohly být mocnou silou dobra, a proto se snažíme vytvářet hodnoty neohlížející se výhradně na zisk, včetně ekologických a společenských hodnot, což má pozitivní dopad pro naše akcionáře i zúčastněné strany, jakož i pro společnost jako celek.

JIM LOREE

VÝKONNÝ ŘEDITEL

STANLEY Zero Industrial Liquid Discharge

UDRŽITELNOST JE NÁŠ SLIB

NULOVÉ VYPOUŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH KAPALIN

V roce 2014 se náš závod CDIY ve francouzském Besançonu stal prvním a jediným místem v zemi, které bylo uznáno jako zařízení s „nulovým vypouštěním průmyslových kapalin“. Ministerstvo pro vodovody a kanalizace uznalo ekologický úspěch společnosti Besançon v roce 2014 podepsáním oficiální dohody o podpoře, vzdělávání a rozšiřování podobných postupů v celé Francii.