Kde na svém nářadí najdu objednací kód, výrobní číslo a datumový kód výrobku?

SKU  (Objednací kód)
Každé nářadí značky STANLEY® lze identifikovat podle jeho čísla SKU. Nejlepší místo, kde nalézt toto číslo, je na štítku s čárovým kódem na obalu, ale pokud ho nemáte, číslo SKU lze často najít také na samotném výrobku.

Indication of how to find the STANLEY Handtools number SKU

Kódy SKU u ručního nářadí, elektronického ručního nářadí a úložných systémů STANLEY jsou obvykle alfanumerické a začínají na XTHT, FMHT, STHT nebo STST. Například XTHT0-33671. Občas se může jednat jen o čísla, například 0-20-244.

Indication of how to find the STANLEY Power Tools number SKU

Kódy SKU elektrického nářadí STANLEY jsou obvykle alfanumerické a začínají písmeny FM. Například FMC645D2.

Indication of how to find STANLEY other number SKU

Pokud máte opravdu potíže, můžete se podívat na naše webové stránky a najít příslušný výrobek – číslo SKU najdete na stránce s podrobnostmi o výrobku.

Výrobní číslo

Výrobní číslo je pro každé nářadí jedinečné a často ho najdete na stejném štítku nebo poblíž čísla SKU. Může se skládat pouze z čísel nebo z kombinace písmen a číslic. V případě, že nemůžete výrobní číslo najít, zadejte prosím datum nákupu, např. 20062021.

Datumový kód výrobku

Datumový kód výrobku je rok výroby, za nímž následuje číslo týdne. Je to kód skládající se z 8 znaků. Skládá se ze 4místného čísla následovaného 2místným číslem a poté dalším 2místným číslem (které je někdy alfanumerické).

Indication of how to find the STANLEY tool production date